ASC (AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL)


ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. 
I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. 
ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.

MSC (MARINE STEWARDSHIP COUNCIL)

MSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. 
Miljömärket visar att fisken förvaltas väl, kommer från livskraftiga bestånd och att åtgärder vidtagits för att minska inverkan på havsmiljön.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå